Διαλέξεις 2018

“Βελονισμός σε έκτακτη ανάγκη σεισμού. Μια μελέτη όπου παρατηρήθηκαν 42 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία βελονισμού για μετατραυματικό στρες και μυοσκελετικούς πόνους μετά το σεισμό στο Amatrice” – Paola Poli MD & Carlo Moiraghi MD , Ιταλία

Το άρθρο παρουσιάζει τις εμπειρίες των αποστολών που έλαβαν χώρα την περίοδο των σεισμών στην κεντρική Ιταλία το 2016. Αρχικός σκοπός είναι να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του βελονισμού σε περιπτώσεις μετατραυματικού στρες και πόνου σε δευτερεύοντα (secondary emergency) περιστατικά. Η απουσία παρενεργειών και η πιθανότητα να επηρρεάσουμε θετικά την ιατρική θεραπεία χρησιμοποιώντας μόνο βελόνες, αποτελούν το θεμελιώδες επιχείρημα για την εφαρμογή του βελονισμού σε περιπτώσεις δευτερευόντων περιστατικών, όπου το αντικείμενο είναι η θεπαπεία του μετατραυματικού στρες και σωματικού πόνου και η γρήγορη ανάκτηση της καλής ποιότητας ζωής. 

Υλικα   Βελόνες μιας χρήσης 20×15, 25×25, 25×40, Moxa cigars made with mugwort.

Μέθοδος Τη βελονιστική θεραπεία αποτέλεσαν καθημερινές συνεδρίες 20 λεπτών. Κάθε ασθενής έκανε τέσσερις συνεδρίες. Οι θεραπείες έγιναν υπό τις αρχές της Κινέζικης Ιατρικής. Διάγνωση μέσω συζήτησης/συνέντευξης με τον ασθενή, εξέταση/παρατήρηση της γλώσσας του ασθενή, των παλμών στους καρπούς και shu mu points. Κάθε ασθενής υποβλήθηκε σε ολιστική θεραπεία στοχευμένη στη θεραπεία του ben, του ενεργειακού αιτίου του πόνου, ώστε να επωφεληθεί το biao, τα φυσικά συμπτώματα. Η στατιστική ανάλυση έγινε σύμφωνα με το chi- squared τεστ του Pearson. Αποτελέσματα και συζήτηση: Η μελέτη έδειξε, σύμφωνα με συγκεκριμένα στατιστικά αποτελέσματα, ότι ο βελονισμός είναι πράγματι αποτελεσματικός στη θεραπεία και του μετατραυματικού στρες αλλά και του μυοσκελετικου πόνου. Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού αποδείχθηκε στατιστικά ακριβής έπειτα (in three treatments) από τρείς θεραπείες/συνεδρίες στοχευμένες σε συναισθηματικό και σωματικό πόνο. Έχοντας λοιπόν αποδείξει τη θεραπευτική ιδιότητα του βελονισμού έπειτα από τρεις συνεδρίες/θεραπείες, θεωρήσαμε χρήσιμη και μια τέταρτη συνεδρία ώστε να εδραιωθόυν τα πρότερα θετικά αποτελέσματα. Ο βελονισμός είναι μια ασφαλής συμπληρωματική θεραπεία. Στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βελονισμό δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση σε σχέση με την κλασσικής ιατρικής θεραπεία που ταυτόχρονα έλαβαν. Κανείς από τους ασθενείς δεν παρουσίασε ισχυρές ή ακόμη και ήπιες παρενέργειες. Στην περίπτωση δευτερευόντων περιστατικών (secondary emergency), ο βελονισμός είναι μια χρήσιμη και ασφαλής ιατρική (θεραπευτική μέθοδος).

 

“Βελονισμός σε ασθενείς με νεοπλασίες για μείωση του πόνου και βελτίωση της ποιότητας ζωής , κλινική παρατήρηση” – Paola Poli MD & Carlo Moiraghi MD, Ιταλία

“Δεν πρέπει να κινούμε το σώμα χωρίς να κινούμε την ψυχή ή την ψυχή χωρίς το σώμα, όταν αλληλοβοηθούνται υπάρχει υγεία και ισορροπία.” –  Πλάτωνας.

Η ογκολογική μελέτη της ALMA AGOM αφορά ασθενείς σε οποιοδήποτε στάδιο καρκίνου, με ή χωρίς μεταστάσεις και χώρις παρεμβάσεις/αλλαγές στο θεραπευτικό πρωτόκολλο (χημειοθεραπείες-ακτινοθεραπείες που έχουν συστηθεί από ιατρούς της κλασσικής δυτικής ιατρικής. Οι θεραπείες βελονισμού στο εξωτερικό ογκολογικό ιατρείο της κλινικης μας προστίθενται στη θεραπεία που ήδη ακολουθούν οι ασθενείς συμπληρώνοντάς την και όχι αντικαθιστώντας την. Αρχικά αποτελέσματα θεραπείας βελονισμού συμπληρωματικής σε χημειοθεραπείες-ακτινοθεραπείες σε ασθενείς με νεοπλαστικές ασθένειες. 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :  Μελετήθηκαν είκοσι ασθενείς με καρκίνο , 12 γυναίκες, 8 άνδρες, μέσος όρος ηλικίας 58( 41-76) από τους οποίους: *έξι  βρισκόταν σε αρχικό σταδιο καρκίνου, * ένας με επανεμφάνιση καρκίνου,  * δεκατρείς  με μεταστάσεις.  Οι ασθενείς δεν άλλαξαν/διέκοψαν τις χημειοθεραπείες-ακτινοθεραπείες. * Κάθε ασθενής έκανε 12 συνεδρίες βελονισμού εβδομαδιαίως. * Κάθε ασθενής συμπλήρωνε μηναίως το 4 VAS pain scales. * Κάθε ασθενής συμπλήρωνε μηνιαίως το 4 SF-36 standard  ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής.* Κάθε ασθενής υπέγραψε φόρμα συναίνεσης. *Κάθε ασθενής υπέγραψε  συναίνεση να χρησιμοποιηθούν προσωπικά του δεδομένα. *Λόγω της ευεργετικής δράσης της θεραπείας , όλοι οι ασθενείς συνέχισαν να κάνουν εβδομαδιαίες συνεδρίες βελονισμού για 2 χρόνια. *Οι μεταστατικοί ασθενείς χρειάζονται εβδομαδιαίες θεραπείες, μερικές φορές για χρόνια. Είναι μια μακρόχρονη θεραπεία που θα έπρεπε να προσφέρεται δωρεάν από το εθνικό σύστημα υγείας. * Οι θεραπείες βελονισμού σε ασθενείς με καρκίνο έχουν τυποποιηθεί : το εμβρυικό ενεργεικό σώμα διεγείρεται και εξισορροπείται :  τα εμβρυικά κανάλια ενέργειας, εμβρυικά αγγεία, lakes, scaffoldings, λεκάνη και σπλάχνα, καθώς και τα κύρια ενεργειακά δοχεία ,η Σπλήνα, το Στομάχι και η Ουροδόχος Κύστη χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις βελονιστικές φόρμουλες. 

Υλικά : * Βελόνες μιας χρήσης 20×15, 25×25, 25×40 – * Moxa cigars made από mugwort

ΜΕΔΟΔΟΙ ; * Η μέθοδος βελονιστικής θεραπείας AGOM ALMA για τους ασθενείς με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο: * Η θεραπευτική μέθοδος στους ασθενείς με καρκίνο ακολουθεί τις οδηγίες της Κινέζικης Ιατρικής. * Αντιμετωπίζει τη νεοπλασία ως συνέπεια παθολογικής επισήμανσης και δυσκρασίας του εμβυικού ενεργειακού σώματος. * Η ογκολογική βελονιστική μέθοδος ALMA AGOM , η διαγνωστική και κλινική προσέγγιση βασίζονται στην εξισορρόπιση της εμβρυικής ενέργειας. Οι περισσότερες εμπεριστατωμένες μελέτες της ενεργειακής εμβρυολογίας και οι σχετικές μεταβολές στις ογκολογικές ασθένειες θεωρούν τους όγκους ως συνέπεια σοβαρών εμβρυικών δυσλειτουργιών, μια οργανική ανωμαλία τόσο διακριτική όσο και ουσιώδης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τ α αρχικά αποτελέσματα της παρατηρησιακής μελέτης από την ανοιχτή (δωρεάν) ογκολογική κλινική βελονισμού ALMA AGOM , την οποία οι συγγραφείς αυτού του άρθρου λειτουργούν στο Μιλάνο σχεδόν τρία χρόνια, επιβεβαιώνουν την σημαντικότητα του βελονισμού ως βοηθητικό μέσο σε χημειο-ακτινοθεραπείες και, έπειτα από τέσσερις εβδομαδιαίες συνεδρίες, δείχνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ανακούφιση του πόνου και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο. Η βελτίωση σταθεροποιείται και μεγαλώνει τους επόμενους μήνες. Η ταχύτητα δράσης και η αποτελεσματικότητα του καθιστούν το βελονισμό ως μια πολύτιμη συμπληρωματική θεραπεία που πρέπει να προσφέρεται σε ασθενείς με καρκίνο σε κάθε στάδιο, ακόμη και μεταστατικό. Παρά τις διαφορές στη γλωσσική έκφραση και νόημα, υπάρχει μια όχι απλά αναλογία αλλά ομοιότητα μεταξύ της εμβρυικής προσέγγισης ογκολογικού βελονισμού – μέθοδος ALMA AGOM-και τη φύση των στελεχών των κυτταρικών σειρών καρκινικών κυττάρων που υποδεικνύει η σύγχρονη- κλασικής δυτικής ιατρικής- ογκολογία. Αυτή η κοινή εμβρυονική εστίαση δείχνει σαφώς την συμπληρωματική και βαθιά συνεργατική σχέση μεταξύ των δύο ιατρικών προσεγγίσεων , μιας αρχαίαςκαι μιας σύγχρονης – βελονισμού και χημειο-ακτινοθεραπείας – οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν προς όφελος της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο.

 

 

 

“Οι μεσημβρινοί του βελονισμού όπως αποδεικνύονται με υπέρυθρη θερμική απεικόνιση” – Dr A.C. Sant’Ana MD, Bauru Estadual Hospital, Βραζιλία

Οι μηχανισμοί δράσης του βελονισμού, ενσωματωμένοι στις αρχές της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής χαρακτηρίζονται από σύνθετα και πολυλειτουργικά συστήματα που συνεπάγονται πολλαπλές συσχετίσεις, ανταποκρινόμενες στα χαοτικά πρότυπα της εξέλιξης. Οι μικροσυνιστώσες αυτών των μοτίβων μπορούν να πάρουν διάφορα σχήματα, ανάλογα της συνάφειας με το περιβάλλον και συμπεριφέρονται αναλόγως. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά λειτουργούν σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, χρειάζεται να εξεταστεί και να υιοθετηθεί μια διαδικασία για τη μέτρηση αυτών των αλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Μία πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε τέτοια πολλαπλής κλίμακας δυναμικά συστήματα είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών με τη βοήθεια της υπέρυθρης θερμικής απεικόνισης, η οποία μας επιτρέπει να τεκμηριώνουμε τις αλλαγές θερμοκρασίας στις περιοχές ενδιαφέροντος (ROI) στο σώμα πριν και μετά από κάθε κλινική διαδικασία, π.χ. θεραπείας βελονισμού. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από μια τέτοια συσκευή, ίσως αποτελούν το κλειδί  προσέγγισης της έρευνας σχετικά με τη θεμελίωση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη μελέτη. 

“Ένταση: από το στρες στο  burn-out”  – Dr A.C. Sant’Ana MD, Bauru Estadual Hospital, Brazil 

Η εξέλιξη κάθε ζωντανού συστήματος περιλαμβάνει τη χρήση  διάφορων προσαρμοστικών πόρων , ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του περιβάλλοντός και,  την καλύτερη χρήση των ικανοτήτων του ή την ανάπτυξη νέων. Η αλληλεπίδραση πολλών στοιχείων απέναντι στα περιβαλλοντικά εμπόδια, η ανθεκτικότητα του ατόμου και ο ρόλος του χρόνου στη διαμόρφοση αυτής της πολυ συστημικής αλληλεπίδρασης, αποτελούν το θέμα ενδιαφέροντος στην κατανόηση της ισορροπίας μεταξύ καλής και κακής υγείας. 

 

 

 “Στρες, Καθημερινότητα και Γήρανση” – Καθηγητής Γ. Χρούσος

Απο την αρχή της σταδιοδρομίας μου, όρισα ως «στρες» τη διαταραχή στη «δυναμική ισορροπία» ή «ομοιόσταση» ενός πολύπλοκου συστήματος, όπως είναι ο ανθρώπινος οργανισμός ή η ανθρώπινη κοινωνία, ως «στρεσογόνο ερέθισμα» τη δύναμη η οποία προκαλεί τη διαταραχή αυτή, και ως «προσαρμοστική απόκριση» την εσωτερική δύναμη του πολύπλοκου αυτού συστήματος, η οποία επαναφέρει την ομοιόστασή του στο φυσιολογικό επίπεδο. Στην περίπτωση του ανθρώπινου οργανισμού, η προσαρμοστική απόκριση εξυπηρετείται από ένα εξειδικευμένο σύστημα στον εγκέφαλο και στο σώμα, το «σύστημα του στρες», το οποίο ενεργοποιείται για να μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε το στρες όταν ένα στρεσογόνο ερέθισμα οποιουδήποτε τύπου υπερβεί ένα συγκεκριμένο ουδό.

Αυτό καθ’αυτό το στρες, όταν αντιμετωπίζεται επιτυχώς από την προσαρμοστική απόκριση είναι ουδέτερο ή ακόμη και επωφελές, είτε πρόκειται για ένα οργανισμό είτε μια κοινωνία. Σε αντίθεση, η δυναμική κατάσταση κατά την οποία η προσαρμοστική απόκριση αποτυγχάνει να επαναφέρει πλήρως την ομοιόσταση κατά το στρες, την οποία ορίζουμε ως «δυσομοιόσταση» ή πιό σωστά «κακόσταση», μπορεί να έχει καταστροφικές επιδράσεις. Στα ανθρώπινα όντα, οι κύριες επωφελείς ορμόνες οι οποίες ενεργοποιούνται για να επαναφέρουν την ομοιόσταση, οι καλούμενοι «διαμεσολαβητές της ομοιόστασης ή του στρες», συμπεριλαμβανομένης της κορτικοτροπινοεκλυτικής ορμόνη, της αδρεναλίνης, της νοραδρεναλίνης, της κορτιζόλης και της φλεγμονώδους κυτοκίνης ιντερλευκίνης-6, είναι επιπρόσθετα και, παράδοξα, υπεύθυνες σε ένα σημαντικό βαθμό για τη βλάβη που υφίσταται ο οργανισμός όταν τελεί υπό κακόσταση. Αυτοί οι διαμεσολαβητές του στρες όταν δεν εκκρίνονται σωστά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη φυσιολογία των κυττάρων μας, να προκαλέσουν διαταραχή στη μεταβολική τους δραστηριότητα, να αυξήσουν τη φλεγμονώδη απόκρισή τους και να διεγείρουν τις οξειδωτικές τους λειτουργίες, όλες δυναμικά καταστροφικές μεταβολές, οι οποίες με «μαθηματική ακρίβεια» επιταχύνουν τη γήρανση, προκαλούν ψυχοσωματικά προβλήματα, άγχος, κατάθλιψη, παχυσαρκία, μεταβολικά προβλήματα και οστεοπόρωση, προάγουν την αθηροσκλήρυνση και καρδιαγγειακή νόσο, διαταράσσουν την ανοσιακή λειτουργία και αυξάνουν την πιθανότητα λοίμωξης και καρκινογένεσης στον οργανισμό.

Θα πρεπει να  αναφέρουμε ότι πέραν των χρονίων μη μεταδιδόμενων νοσημάτων που ανέφρα παραπάνω, το χρόνιο στρες έχει πολλές άλλες καταστροφικές επιδράσεις. Επηρεάζει αρνητικά την αύξηση και την ανάπτυξη του ανθρώπου, τον ύπνο, το συναίσθημα, την οικογενειακή και κοινωνική ζωή, αυξάνει την παραβατική συμπεριφορά, τα βίαια ατυχήματα, την κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση απο ουσίες ή συμπεριφορές.

Σήμερα, η παρουσία του στρες και της κακόστασης σε ένα άτομο μπορεί να εκτιμηθεί και να βαθμολογηθεί. Υπάρχουν μέθοδοι πρόληψης και περιορισμού του στρες οι οποίες ξεκινούν από αλλαγές στον τρόπο ζωής και διάφορες μεθόδους για τη διαχείρηση του στρες, μέχρι τις γνωστικές και συμπεριφορικές θεραπείες, καθώς και τη χρήση των κατάλληλων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Τα τελευταία είναι ως επι το πλείστον ανασταλτές των διαμεσολαβητών του στρες και της φλεγμονής. Το σημαντικότερο συμπέρασμα  είναι ότι εν πολλοίς, η φύση του ανθρώπου δεν είναι πεπρωμένο και η ψυχική και σωματική ανθεκτικότητα στο στρες  (υπέρστασις) είναι εφικτή, αν πραγματικά την επιδιώξουμε.      

 

 

 

“Το στρες σαν οδός θεραπείας και εξέλιξης . Διεπιστημονική σύνθεση με καινοτόμες γνώσεις και εμπειρίες  που ρίχνουν φως στην Αλήθεια για την ισορροπία του Ανθρώπου”  – Dr. Ι. Αναστασίου, Φυσικός,  Ph.D

Το στρες, παρόλο που έχει μελετηθεί πολύ καλά, αντιμετωπίζεται συνήθως σαν μία γενική κατάσταση (« το πρόβλημα σας είναι ψυχοσωματικό » !) χωρίς να εμβαθύνουμε στην υφή του στρες, δηλαδή στην χροιά της συναισθηματικής δυσαρμονίας, που είναι πάντα πολύ πλούσια σε πληροφορίες. Έτσι περιορίζουμε την κατανόησή μας όσο αφορά το πραγματικό πρόβλημα πίσω από το στρες και την αντιμετώπισή του.

Οι συνταρακτικές επιστημονικές ανακαλύψεις του Δρ. Χάμερ (1978-82) που αφορούν τον θεμελιώδη μηχανισμό κάθε ασθένειας και ίασης, βασίζονται ακριβώς στην άρρηκτη σχέση που υπάρχει, όπως αποδεικνύεται με ηλεκτρονικές σαρώσεις του εγκεφάλου, μεταξύ κάθε συγκεκριμένης ασθένειας και μίας αντίστοιχης, εξίσου συγκεκριμένης χροιάς υπερφορτισμένης συναισθηματικής δυσαρμονίας μας. Υπάρχει λοιπόν αποδεδειγμένα στην βιολογία μας μία λεπτομερής χαρτογράφηση και αντιστοιχία ψυχισμού-σώματος-εγκεφάλου που επιτρέπει να εντοπίσουμε την ακριβή ψυχολογική πηγή κάθε ασθένειας, να την επιλύσουμε και να επαναφέρουμε την υγεία.

Γνωρίζοντας ότι η ποιότητα όλων των εμπειριών μας είναι προϊόν των ερμηνειών μας, ανακαλύπτουμε ότι είναι δυνατόν οι ερμηνείες, οι πεποιθήσεις, τα «πιστεύω» μας για το κάθε τι (η προσωπική μας δηλαδή “πραγματικότητα”) να μας κυβερνούν εν αγνοία μας και θα χρειασθεί να τις αναθεωρήσουμε. Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο μακριά, γνωρίζουμε ότι τα πιστεύω μας σφυρηλατούνται στην τρυφερή παιδική μας ηλικία και γίνονται προγράμματα-αυτοματισμοί που περιορίζουν την ελευθερία μας στην ζωή. Η ανακάλυψη των ερμηνειών – προγραμμάτων μας, χάρη στο συγκεκριμένο στρες που πυροδότησε την ασθένεια, και η συνειδητή αναθεώρησή τους, μας οδηγούν όχι μόνο στην ίαση αλλά και στην ποιοτική εξέλιξη της ζωής μας και στην αύξηση της συνειδητότητάς μας.

 

 

 

“Στρες και Αναπνοή – κριτές ζωής και θανάτου” – Dr. Α. Σακελλαρόπουλος MD, Πνευμονολόγος, Εντατικολόγος, PCCM

Το στρες είναι η ψυχική, πνευματική και σωματική αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού όταν βρίσκεται σε δυσαρμονία με το περιβάλλον ή τον εαυτό του.

Η αρμονική σχέση  των σωματικών συστημάτων αλλά και της ψυχοπνευματικής υπόστασης του ανθρώπου δέχεται συνεχώς επιθέσεις αποσταθεροποίησης. Συνέπεια αυτών των διενέξεων είναι η επισφαλής ανθρώπινη υγεία.
Η ανθρώπινη αντίδραση στο stress απαιτεί  προσπάθεια και κατανάλωση ενέργειας, που παράγεται πάντα με   την λειτουργία της αναπνοής.

Η καλή σωματική ανάσα και η κυτταρική αναπνοή  είναι απαραίτητες όχι μόνο για την  επιβίωση σε κατάσταση stress  αλλά και το ευ ζην.
Οι μηχανισμοί που γίνονται τα ανωτέρω, η πρόληψη και η θεραπεία θα αναλυθούν με απλά λόγια και από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

 

 

 

 

 Ο ορισμός και το σύστημα του στρες – Dr Κ. Θεοδωράτου MD, Med Psych. MSc, π.Πρόεδρος της Icmart, Πρόεδρος του ΕΣΙΒΕ

Πρώτη αναφορά του όρου στρες γίνεται από τον Hans Selye (1907-1982). Ούγγρο γιατρό, ο οποίος ανακάλυψε τυχαία ότι τα ζώα εμφάνιζαν ίδιες αντιδράσεις μετά την ένεση διαφορετικών χημικών ουσιών. Επίσης επηρεάστηκε από το Γάλλο φυσιολόγο Claude Bernard (1813-1878) και τις θεωρίες περί εσωτερικού περιβάλλοντος (milieu interieur) της ομοιόστασης όπως επίσης και τον Αμερικάνο φυσιολόγο Walter Cannon (1871-1945) και έτσι για πρώτη φορά καθιέρωσε τον όρο στρες. Στη συνέχεια ο Bruce S McEwen ορίζει το στρες ως «καλό» ή «κακό» και εισάγει την έννοια της αλλόστασης στην επιστήμη του στρες. Ο Έλληνας ερευνητής Χρούσος ορίζει το στρες ως την κατάσταση εκείνη όπου η ομοιόσταση απειλείται ή θεωρείται ότι απειλείται, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση συμπεριφορικών και σωματικών αντιδράσεων προσαρμογής από τον οργανισμό και περιγράφει τις έννοιες της κακόστασης ή αλλόστασης ή δυσπροσαρμοστικού στρες (distress), του ευστρές και της υπέρστασης. Θα αναλυθεί το σύστημα του στρες όπως το ορίζουμε σήμερα σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης έρευνας  καθώς και η επίδραση του βελονισμού και άλλων θεραπειών σε αυτό.

Στρες, επιγενετική και βελονισμός”

Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι το στρες μπορεί να επέμβει επιγενετικά στο ανθρώπινο γονιδίωμα και να προκαλέσει αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής. Όλες οι μορφές του στρες συνδέονται με αυξημένο οξειδωτικό στρες, μειωμένη δραστικότητα τελομεράσης και μικρότερο μήκος τελομερούς, παράγοντες που συνδέονται με τη γήρανση και την μακροβιότητα των κυττάρων. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που εκτίθενται σε διαφορετικούς τύπους στρες έχουν παρουσιάσει αλλαγές στο επιγενετικό προφίλ τους και την κατάσταση μεθυλίωσης του DNA τους άρα βλέπουμε μία αλληλεπίδραση του στρες με το γονιδίωμα. Αυτά τα τροποποιημένα πρότυπα μεθυλίωσης επηρεάζουν την υγεία του ατόμου με ποικίλους τρόπους, και κυρίως αλλάζοντας τη γονιδιακή έκφραση και στη συνέχεια το φαινότυπο και τέλος και τη συμπεριφορά του ατόμου. Αυτές οι τροποποιήσεις μπορούν επίσης να έχουν διαγενετικές επιπτώσεις, να μεταδίδονται μέχρι και τέσσερις γενιές. Για τη διαχείριση του στρες υπάρχουν αρκετές μη φαρμακολογικές θεραπείες. Ο βελονισμός έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για την αναλγητική και αγχολυτική του δράση. Η κεντρική δράση του βελονισμού διεγείρει το νευρικό σύστημα και προκαλεί την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών που επηρεάζουν τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς του σώματος, προάγοντας έτσι τη φυσική και συναισθηματική ευημερία και ευεξία. Θα αναλύσουμε τις τεχνικές του βελονισμού που μειώνουν το στρες και επαναφέρουν την ομοιόσταση στο σώμα.

“Lifestyle medicine: στρες, υγεία και βελονισμός – Πρωτόκολλα”  (Περιορισμένες θέσεις με προεγγραφή)

Σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο θα αναλυθούν οι αρχές της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής και του βελονισμού, οι αρχές της Lifestyle medicine , τα κοινά τους σημεία και η διεπιστημονική – integrative αναγκαιότητα συνένωσης των συστημάτων. Τέλος θα επιδειχθούν όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που αφορούν τις 2 ιατρικές και μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή πράξη.

 

 

 

 

«Η συμβολή του βελονισμού στις συναισθηματικές διαταραχές » – Dr M. Tαραμπέ, MD, MSc, PhD, FEBOPRAS

Η ψυχική μας κατάσταση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά όχι μόνο τον τρόπο που λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας μέσα στην κοινωνία, αλλά και το σώμα μας.  Στην περίπτωση αυτή, ο οργανισμός βρίσκεται σε συνεχή υπερένταση, τα επίπεδα της κορτιζόλης αυξάνονται και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος περιορίζεται. Με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση χειροτερεύει και μπορεί να εξελιχθεί σε άγχος, κατάθλιψη, αλλά και να οδηγήσει στην εκδήλωση σωματικών συμπτωμάτων όπως κόπωση, πεπτικά προβλήματα και πονοκεφάλους.  Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του βελονισμού στο σώμα μας κυκλοφορεί ζωτική ενέργεια, το γιν και το γιανγκ, που σε κανονικές συνθήκες βρίσκεται σε ισορροπία και ρέει ομαλά.  Όταν η ενέργεια αυτή μπλοκάρεται, πχ από το στρες, δημιουργούνται προβλήματα όπως η σύσπαση των μυών που προκαλεί πόνο. O βελονισμός,  αποκαθιστά  τα προβληματικά σημεία, επιτρέπει την ομαλή ροή της ενέργειας και αντιμετωπίζει όχι μόνο τα συμπτώματα που προκαλεί αλλά και την ίδια την αιτία. Με όρους δυτικής ιατρικής, ο βελονισμός ανακουφίζει ελευθερώνοντας στον εγκέφαλο ενδορφίνες και άλλους νευροδιαβιβαστές, που δρουν ως φυσικό παυσίπονο και  βελτίωση  στην κυκλοφορία του αίματος. Θα παρουσιαστούν εφαρμογές  , τεχνικές και μικροσυστήματα βελονισμού  στο σώμα και σε σημεία του ωτός .  

 

 

 

 

«Το ψυχολογικό στρες ως συνιστώσα δημιουργίας των μεταβολικών νόσων και η συμβολή του ιατρικού βελονισμού στην απόπειρα θεραπευτικής διαχείρησης του» – Δρ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ MD, PhD, MRCGP, MEPMA, Dip.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η κλιματική αλλαγή ( λόγω του βιοτικού και αβιοτικού στρες) συμβάλλουν στο ότι το 75% έως το 90% όλων των επισκέψεων σε γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης να σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με τις δυσμενείς επιπτώσεις του ψυχοκοινωνικού στρες. Η τοξική παιδική ανατροφή σε ένα δύσκολο άμεσο οικογενειακό- κοινοτικό περιβάλλον, η ανεργία και συχνή αλλαγή εργασιακών ρυθμών κατά κοινωνική τάξη και περιοχή -κυρίως οι  γυναίκες χαμηλού κοινωνικού επιπέδου και  οι εργαζόμενοι σε απαιτητικές εργασίες με χαμηλή ανταποδοτικότητα όπως ιατροί του δημοσίου τομέα, συμμετέχουν λόγω των ψυχολογικών στρεσσογόνων παραγόντων πολύ υψηλά στην δημιουργία του φαινοτύπου-ων των χρόνιων μεταβολικών νόσων(πάνω από 50%). Ο άξονας του στρες πλέον θεωρείται ότι εκκινεί από τον εγκέφαλο προς τα περιφερικά όργανα του σώματος με την συμμετοχή του ΑΝΣ, του ΕΝΣ, της ΑΝΟΣΙΑΣ και τελικά του ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ.  Η ψυχοσωματική ιατρική σύνδεση διενεργείται πλέον όχι μόνον μέσω νευροδιαβιβαστών-ορμονών αλλά και της αμέσου σύνδεσης κυκλωμάτων εγκεφάλου-επινεφριδίων, μυών, λιπώδους ιστού. Επίσης διενεργείται με την υποθαλαμική έναρξη της μεταβολικής φλεγμονής λόγω τοξικού στρες, με την δυσ-οιμοιοστατική έκκριση των ορμονών προς την υπόφυση, με τον παράγοντα NPGL-NPGM, με την διέγερση του υποψαλλιδωτού οργάνου του υποθαλάμου προς την δημιουργία ηπατικής στεάτωσης, και τέλος με την δημιουργία δυσβίωσης-διαπερατού εντερικού επιθηλίου-χαμηλής διαβάθμισης φλεγμονής με την ουσιαστική συμβολή του εντερικού μικροβιώματος υπό την επίδραση του πνευμονογαστρικού νεύρου. Το πνευμονογαστρικό νεύρο αποτελείται κατά 80% από προσαγωγές ίνες (μετάδοση πληροφορίας) και κατά 20% από απαγωγές. Όμως τα τελευταία χρόνια από την έρευνα κυρίως στο Feinstein Institute Νew York, αποδείχθηκε ότι η διέγερση άμφω του νεύρου είτε άμεσα (βιοηλεκρονική ιατρική) είτε έμμεσα μέσω του ηλεκτροβελονισμού κυρίως,  επιφέρει αντιφλεγμονώδη και αντί-στρες αποτελέσματα στο οργανισμό (νεύρο-άνοσο-φλεγμονώδες τόξο). Επομένως έχει θέση στην θεραπευτική των μεταβολικών νόσων πράγμα που εμφαίνετε και από την ανασκόπηση της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και την αρχική αποδοχή από μεγάλα επιστημονικά σώματα (Α.Δ.Ε). 

 

 

 

 

 

 

“Το στρες στην κτηνιατρική επιστήμη και η επίδραση του βελονισμού στη μείωση ή ακόμα και στην εξάλειψη των παθολογικών καταστάσεων που δημιουργούνται από αυτό” – Ευδοκία Τσαλκαμά, DVM Ιππίατρος

Το στρες αποτελεί έναν πολύπλοκο μηχανισμό αντίδρασης των οργανισμών σε ένα συνήθως απειλητικό ερέθισμα, ασκώντας εν δυνάμει διάφορες αλλαγές στην ισορροπία ή αλλιώς την ομοιόσταση του οργανισμού που δέχεται το ερέθισμα. Με βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες μπορεί να επηρεάσει τα διάφορα συστήματα όπως το ανοσοποιητικό, το ενδοκρινολογικό, το νευρικό σύστημα, τη συμπεριφορά και φυσικά και την ψυχολογία του εν λόγω οργανισμού εγκαθιστώντας τη νόσο. Οι περιπτώσεις ασθενειών λόγω στρες είναι έκδηλες σε όλο το φάσμα του ζωΪκού βασιλείου, από τα ζώα συντροφιάς, τα παραγωγικά, τα πτηνά, της θαλάσσια ζώα, τα πειραματόζωα  και είναι παρεμφερείς χωρίς ιδιαίτερες διαφορές από τα περιστατικά στους ανθρώπους ασθενείς.  Πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις θα μιλήσουμε για την επίδραση της θεραπείας με βελονισμό με στόχο την μείωση ή ακόμα και την εξάλειψη των νοσογόνων συμπτωμάτων στα ζώα ασθενείς.

 

 

 

“Διαχείριση του Στρες: Ελληνική Παράδοση και Ηλεκτροκαρδιακή Βιοανάδραση” –  Νικόλαος Μαγαλιός –  Εκπαιδευτής Προσωπικής Ανάπτυξης – B.A. Ψυχολογία, – B.Sc. Διοικητική

Είναι γνωστό από την αρχαιότητα, ότι ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατο όν.  Η σύγχρονη έρευνα της Νευροεπιστήμης έχει επιβεβαιώσει αυτή τη θέση. Ο εγκέφαλός μας εμπεριέχει όλα τα εξελικτικά στάδια των ζώων κι ενώ αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί τη δύναμή του, αποτελεί ταυτόχρονα και την αδυναμία του! Ποια είναι αυτά τα τρία μέρη, ποιες οι λειτουργικότητες και ποιές οι ανάγκες τους; Πώς μπορώ να τα εναρμονίσω έτσι ώστε, αντί να συγκρούονται και να βιώνω στρες να συνεργάζονται;

Τί είναι το στρες; Είναι η αντίδραση ψυχής και σώματος σε κάθε ερέθισμα, το οποίο αναστατώνει τις οικείες συνθήκες. Έτσι, το σώμα προετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον εθισμό του, τη ζώνη ασφαλείας του. Κι αναλόγως τη σφοδρότητα της έντασης και τη διάρκεια της έκτασης αυτής της διαδικασίας, θα εξαρτηθεί, εάν θα ασθενήσουμε και κατόπιν, εάν θα αρρωστήσουμε ή όχι.  

Τί μπορώ να κάνω για ν’απελευθερωθώ απ’ το στρες; Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσεις ότι το στρες μπορεί να σε σκοτώσει. Εάν επιθυμείς να απολαύσεις τη ζωή σου, συνειδητοποίησε αυτήν την πληροφορία και ανάλαβε δράση. Το δεύτερο βήμα είναι να κατανοήσεις ότι δεν είναι τα γεγονότα που δυσχεραίνουν τη ζωή σου, αλλά ο τρόπος που εσύ αντιδράς σε αυτά.

 

 

 

“Πώς η σκέψη μου και η ψυχολογία μου μπορούν να νικήσουν τις συνέπειες του stress” – Βαγγέλης Βερτόπουλος , BA Marketing/BSc Psychology/MSc Sport Psychology/ Σύμβουλος – Αθλητικός Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπευτής

Το stress είναι παρόν στη ζωή μας, καθώς πρόκειται για τις πιέσεις και τις απαιτήσεις που κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε. Όμως συχνά ενισχύουμε το stress και το φουσκώνουμε με συναισθηματική ένταση, δημιουργώντας έτσι επιπλέον πίεση στον εαυτό μας και ενίσχυση των συνεπειών στην υγεία μας.

Στην ομιλία αυτή θα μάθουμε:

– Πώς η ψυχοθεραπεία και το coaching μας βοηθούν να μειώσουμε το stress που δέχεται ο οργανισμός μας.

– Πώς η αλλαγή στη νοοτροπία μας θα μας κάνει πιο ανθεκτικούς στο stress και πώς θα αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας.

– Ποια είναι η άποψη της ψυχολογίας και της Γνωσιακής & Συμπεριφορικής θεραπείας για το stress και τα μη-λειτουργικά συναισθήματα.

– Πώς ακόμα και θετικές αλλαγές στη ζωή μας μπορούν να δημιουργήσουν stress και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;

 

 

«Η συμβολή της Μουσικοθεραπείας και της Κοινωνικής Μουσικοθεραπείας στην ψυχική υγεία, τη μείωση του στρες, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ήπιες ή σοβαρότερες δυσκολίες και αναπηρίες» – Πωλίνα Ευαγγέλου, πτυχιούχος μουσικοθεραπεύτρια

Η Mουσικοθεραπεία (Music Therapy) υπάγεται στις Θεραπείες μέσω Τέχνης. Είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση που αξιοποιεί το δημιουργικό δυναμικό του ανθρώπου και την έμφυτη ικανότητα του για μουσική έκφραση και επικοινωνία. Στόχοι της μουσικοθεραπείας είναι η βελτίωση της συναισθηματικής, σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης του ατόμου και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Η ελεύθερη μουσική-δημιουργική έκφραση μέσω δραστηριοτήτων όπως: ο αυτοσχεδιασμός με μουσικά όργανα, το τραγούδι, η δημιουργία στίχων και τραγουδιών, καθώς και η μουσική ακρόαση συντελούν στην επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων. Με την υποστήριξη του μουσικοθεραπευτή, το παιδί, ο έφηβος ή ο ενήλικας εκφράζει συγκινησιακές εντάσεις με δημιουργικό τρόπο και καταφέρνει να τις αποφορτίσει και να τις διαχειριστεί, συνειδητοποιεί και επεξεργάζεται βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες και επιθυμίες του, αναπτύσσει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητές του, μειώνει το άγχος του, οργανώνει τη σκέψη και δομεί τον λόγο του, εισπράττει χαρά και ικανοποίηση και ενισχύει την αυτοεκτίμησή του. Η Κοινωνική Μουσικοθεραπεία (Community Music Therapy) έχει ως κύριους στόχους την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Εστιάζοντας στις δυνατότητες τους, βοηθά τα άτομα να εξελιχθούν σε προσωπικό αλλά και σε μουσικό-καλλιτεχνικό επίπεδο ώστε να μπορέσουν με εξωστρέφεια να εκφράσουν και να αναδείξουν τον δημιουργικό εαυτό τους σε ευρύτερο κοινό, συμμετέχοντας ενεργά σε πολιτιστικά-κοινωνικά δρώμενα όπως μουσικές εμφανίσεις και συναυλίες. Θα παρουσιαστεί βιντεοσκοπημένο υλικό.