Ιατρικός Βελονισμός

Πρόγραμμα σπουδών 260 ωρών, 13 Δ.Ε (διδακτική ενότητα κατά προσέγγιση 20 ώρες):

1. Ορισμός και είδη βελονισμού- 1 Δ.Ε.
2. Νευροφυσιολογία- 1 Δ.Ε.
3. Σημεία βελονισμού και χρήση τους.- 6 Δ.Ε
4. Ηλεκτοβελονισμός 1 Δ.Ε.
5. Μικροσυστήματα βελονισμού 1 ΔΕ.
6. Κλινικές εφαρμογές – πρακτική 3 Δ.Ε.

Πρόγραμμα σπουδών 960 ωρών, 48 Δ.Ε ( διδακτική ενότητα κατά προσέγγιση 20 ώρες):

1. Βιολογία 1 ΔΕ
2. Ανατομία 2 ΔΕ
3. Φυσιολογία 2 ΔΕ
4. Νευροφυσιολογία 2
5. Παθολογία 2
6. Νευρολογία 2
7. Ορθοπαιδική 2
8. Ψυχολογία 1
9. Πρώτες βοήθειες 2
10. Επιδημιολογία- υγιεινή 1
11. Δεοντολογία 1
12. Βελονισμός 30


Για όσους  προέρχονται από επαγγέλματα υγείας, μαθήματα που είναι στο πτυχίο τους μπορούν να τους αναγνωριστούν και να τα κατοχυρώσουν