Πληροφορίες

Το συμπόσιο είναι ένα event ιντερνετικό

Αφού εγγραφείτε θα λάβετε οδηγίες σύνδεσης

Γλώσσα του συνεδρίου : Αγγλικά