Πρόγραμμα 2018

Σάββατο 9 Ιουνίου 2018

8.30-10.00 Εγγραφές
9.00-10.00 Συνεδρία Taijiquan  Dr. Carlo Moiraghi & Dr. Paola Poli
Προεδρείο – K. Θεοδωράτου – Μ. Ταραμπέ
10.00-10.30 Έναρξη – Ορισμοί: Τα συστήματα του στρες
10.30-11.00 Η συμβολή του βελονισμού στις συναισθηματικές διαταραχές Dr. M. Tαραμπέ, MD, MSc, PhD, FEBOPRAS
11.00-11.45 Βελονισμός σε έκτακτη ανάγκη σεισμού. Μια μελέτη όπου παρατηρήθηκαν 42 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία βελονισμού για μετατραυματικό στρες και μυοσκελετικούς πόνους μετά το σεΙσμό του Amatrice Dr. Paola Poli MD & Dr. Carlo Moiraghi MD, Ιταλία
11.45-12.00 Ερωτήσεις
12.00-12.30 Διάλειμμα καφέ
12.30-13.00 Στρες, επιγενετική και βελονισμός Dr. Κ. Θεοδωράτου MD, Med Psych., MSc
13.00-14.00 Διαχείριση του Στρες: Ελληνική Παράδοση και Ηλεκτροκαρδιακή Βιοανάδραση Ν.  Μαγαλιός, Εκπαιδευτής Προσωπικής Ανάπτυξης  – B.A. Ψυχολογία, – B.Sc. Διοικητική 
14.00-15.00 Διάλειμμα για γεύμα
Προεδρείο –Ε. Τσαλκαμά- Ε. Ξωμεριτάκη
15.00-16.00 Η συμβολή της Μουσικοθεραπείας και της Κοινωνικής Μουσικοθεραπείας στην ψυχική υγεία, τη μείωση του στρες, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ήπιες ή σοβαρότερες δυσκολίες και αναπηρίες  Π. Ευαγγέλου – Πτυχιούχος Μουσικοθεραπεύτρια 
16.00-16.30 Stress και αναπνοή: κριτές Ζωής και Θάνατου Dr. Α. Σακελλαρόπουλος MD, Πνευμονολόγος, Εντατικολόγος, PCCM
16.30-17.00 Στρες και οδοντικά προβλήματα Dr. A. Τσιριγώτη Χειρούργος Οδοντίατρος, Βελονίστρια
17.00-17.30 Ένταση: από το στρες στο  burn-out Dr.  Sant'Ana MD, Bauru Estadual Hospital, Brazil


Κυριακή 10 Ιουνίου 2018

9.00-10.00 Συνεδρία Qigong Dr Carlo Moiraghi & Paola Poli
Προεδρείο – Κ.Θεοδωράτου – Α. Τσιριγώτη
10.00-10.45 Βελονισμός σε ασθενείς με νεοπλασίες για μείωση του πόνου και βελτίωση της ποιότητας ζωής-κλινική παρατήρηση Dr Paola Poli MD & Carlo Moiraghi MD , Ιταλία
10.45-11.15  Το ψυχολογικό στρες ως συνιστώσα δημιουργίας των μεταβολικών νόσων και η συμβολή του βελονισμού Dr. Γ. Μπέλλος MD, PhD, Ελλάδα
11.15-11.45 Το στρες στην κτηνιατρική επιστήμη και η επίδραση του βελονισμού στη μείωση ή ακόμα και στην εξάλειψη των παθολογικών καταστάσεων που δημιουργούνται από αυτό  Dr Ε. Τσαλκαμά, DVM, Ιππίατρος, Βελονίστρια
11.45-12.15 Διάλειμμα καφέ
12.15-12.45 Στρες, Καθημερινότητα και Γήρανση Καθηγητής Γ. Χρούσος
12.45-13.45 Το στρες σαν οδός θεραπείας και εξέλιξης  Dr. I. Αναστασίου , Φυσικός, PhD 
13.45-14.30 Πώς η σκέψη μου και η ψυχολογία μου μπορούν να νικήσουν τις συνέπειες του stress Β.  Βερτόπουλος ,BA Marketing, BSc Psychology, MSc Sport Psychology
14.30-15.30 Διάλειμμα για γεύμα
Προεδρείο- Ε. Τσαλκαμά – A. Sant' Ana
15.30-16.00 Οι μεσημβρινοί του βελονισμού όπως αποδεικνύονται με υπέρυθρη θερμική απεικόνιση  Dr A.C. Sant’Ana MD , Βραζιλία
16.00-18.00 Εκπαιδευτικό Workshop : Lifestyle medicine: στρες, υγεία και βελονισμός – Πρωτόκολλα (Περιορισμένες θέσεις με προεγγραφή) Dr Κ. Θεοδωράτου MD, Med Psych., MSc
18.00 Συμπεράσματα και λήξη συνεδρίου